Få hjælp til afvænning og afrusning med en alkoholbehandling

03 januar 2019
Astrid Pedersen
Få hjælp til afvænning og afrusning med en alkoholbehandling

Som pårørende til en person, som har udviklet et misbrug af eksempelvis alkohol, føler du dig sikkert både magtesløs og trist. Det er nemlig på det nærmeste umuligt at tale fornuft til en person, hvis afhængighed har fået overtaget, og som derfor er helt i misbrugets vold. Når et menneske bliver afhængigt af et stof, vil vedkommende nemlig have en tendens til at underdrive problemets omfang, eller helt benægte, at der er et problem. Dette er afhængighedens og misbrugets anatomi, og det er derfor, at en afhængighed kan være så svær at slippe.

Hvad gør jeg, hvis en i min familie har udviklet et alkoholmisbrug?

Hvis du gerne vil hjælpe din pårørende ud af sit misbrug, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke altid er lige nemt. Som tidligere nævnt vil det være vanskeligt at overbevise ham eller hende om, at der er et problem. Og du må for alt i verden ikke prøve at tale til personen derom, mens vedkommende er påvirket.

På en måde skal du betragte stoffet og afhængigheden deraf som en dæmonisk magt, som er stærkest, når den misbrugsramte er fuld. Når vedkommende er ædru eller har abstinenser, sover dæmonen – og her har du mulighed for at trænge igennem til den misbrugsramtes bedre jeg.

Få hjælp til afrusning og afvænning med en professionel alkoholbehandling

Du bør dog ikke påtage dig opgaven på egen hånd. Du bør altid søge professionel hjælp, når det handler om at skulle slippe af med et misbrug eller en afhængighed. Hos Behandlingscenter Stien kan du og dine nærmeste få hjælp til den vanskelige proces. Behandlingscenter Stien tilbyder alkoholbehandling og afvænnings forløb for såvel den misbrugsramte selv som de nærmeste pårørende, med det mål at få bygget en fornuftig tilværelse uden alkohol og misbrug op fra bunden.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder