Lad en uddannet psykolog hjælpe dig med livets problemer

04 september 2020
Astrid Pedersen

Trænger du til at udvikle dig psykisk? Så kan du med fordel besøge psykolog Lars Bjarnø.

Hvad kan Lars Bjarnø tilbyde i sin behandling?

Autoriseret psykolog Lars Bjarnø tilbyder psykologiske behandlings forløb ud fra tre forskellige terapeutiske indfaldsvinkler: Meta kognitiv terapi, eksistentiel terapi og krops terapi.

Inden for den meta kognitive retning er de psykiske symptomer i fokus. Når du gennemgår et meta kognitivt forløb vil du og psykologen tage fat i de forestillinger og antagelser som du nærer i din bevidsthed, og som er styrende for dine tankeprocessers struktur og dine handlings mønstre.

Målet er ikke at forandre tankerne men at hjælpe dig til at forholde dig til – og reagere på – dine tanker på en mere hensigtsmæssig måde. Filosofien bag meta kognitiv terapi er at det sjældent er de konkrete problemer som skaber ubehaget men den opmærksomhed vi vælger at give dem.

Når du og psykologen arbejder ud fra den eksistentielle tilgang vil I sammen fokusere på måden hvorpå du skaber mening i din tilværelse. Du lærer gennem terapien at få sat din tilværelse i helikopter perspektiv således at du kan anskue den på en ny måde. På den måde vil du kunne lære at se ud over dine tidligere forestillinger og måske få øje på et bredere spektrum af handle muligheder. Inden for eksistentiel terapi inddrages hele subjektets livsverden, det vil sige den måde hvorpå du indgår i samspil med andre mennesker.

Når kroppen inddrages som en del af terapien kan det handle om lavt selvværd på grund af et negativt forhold til kroppen. Hvis man har et dårligt forhold til sin krop kan det påvirke vort forhold til omverdenen og til vore egne følelser. Hvis vi igennem livet har lært at negligere egne følelser vil disse paradoksalt nok gå hen og blive dominerende i tilværelsen. Og da følelser som oftest er forankret i kroppen kan det være nødvendigt at arbejde med psyken igennem det fysiske udtryk.

Du kan læse mere om Lars Bjarnøs behandlinger som psykolog i Lyngby på larsbjarno.dk

Flere Nyheder