Kan en psykolog være overkvalificeret?

12 november 2020
Anders Lundtang Hansen

At være overkvalificeret kan komme på tale i mange forskellige forbindelser, for man kan jo for eksempel sige, at hvis man har taget en lang uddannelse som psykolog, har skrevet mange bøger, afhandlinger og har praktiseret som psykolog og undervist i det, så er det måske ikke en stilling med psykologisk rådgivning i Ringsted, som man søger efter.

Men man skal jo trods alt have brød på bordet, så det kan blive nødvendigt i krisetider, men ofte bliver den slags dybt kvalificerede mennesker headhuntet til stillinger, og den højeste skarre holder også hænderne under hinanden, så de ikke ender med at falde så langt ned.

Medmindre de falder i unåde.

Så kan det rent faktisk være, at de får frataget deres mulighed for at praktisere psykologi. Er de så virkelig heldige, så skal de måske være jublende lykkelige for, at de overhovedet kan arbejde med deres erhverv i Ringsted.

At være ovekvalificeret på andre områder

En afskedigelser eller lignede kan jo være afstedkommet af en retssag, eller at man har praktiseret på en måde, som der ikke er etisk korrekt.

Selv de bedst uddannede mennesker kan have tendens til at lave lyssky aktiviteter. Der er sjældent langt fra gal til genial.

Men med psykologi er der jo også tale om meget personlige forhold, som der er tavshedspligt omkring. Derfor er det da heller ikke almindelig praksis, at en psykolog behandler nogle af ens nærmeste, om det er venner eller familie.

For her er man for meget inde i det til, at man kan se tingene udefra – og ikke rende med sladder heller.

Ellers kan man sige, at det jo kun er godt at have meget i bagagen, når man praktiserer, og måske så drømmer man om dette job i Ringsted!

Så er det jo bare med at gå efter det!

Flere Nyheder